Vybavení


 

 

  Ve výrobní hale je mostový jeřáb 3,2t. Vysokozdvižný vozík má nosnost 4t.

Rozměr výrobní haly je 20x14m.

Plasmový pálicí stroj zajišťuje výrobu spojovacích, patních, styčníkových plechů a tvarových výpalků pro kompletaci a výrobu ocelových konstrukcí a svařenců. Kromě vypálení jsme připraveni vyvrtat potřebné otvory  na obráběcím centru.

Parametry plasmy: plechy do 25mm a rozměru 1,5x3m nebo 2x3m.

Další vybavení výrobní haly:  

  - Obráběcí centrum MCFV 125 EZ

  - Hydraulický lis 100t  

  - Radiální vrtačka VR50A

  - Pásová pila 2 ks

 

  - Strojní ohýbačka plechu do 4mm

 

  - Stolní sloupová vrtačka

 

  - Strojní profilové nůžky s prorážením

 

  - Svařovací zařízení pro svařování v ochranné atmosféře

  - Další sortiment potřebného zařízení a ručního nářadí pro zajištění a podporu výroby, jako jsou úkosovače, magnetické vrzačky apod.

Možný výrobní sortiment:  

  - spojovací, patní, styčníkové plechy vč. odjehlení, vrtaných otvorů, značení a ohybů

  - lehké a středně těžké svařované konstrukce

  - komponenty příhradových anténních nebo linkových stožárů, např. trubkové anténní držáky, plošiny, konzoly, svařence izolátorových závěsů, trafostanice, výložníky apod.

  - pomocné ocelové konstrukce pro rozvodny – stoličky apod.

  - zábradlí, kotvy, základové soubory, lehké haly, příslušenství pro zdvihání, schodiště apod.